Psykicks

Palvelut

URHEILIJAT

urheilijat

Haluatko virittää itsesi maksimaaliseen suoritukseen? Tuntuvatko harjoitus- ja kisapaineet ylivoimaisilta? Laskiko mieliala ja motivaatio loukkaantumisen seurauksena? Pelkäätkö epäonnistumista? Kärsitkö unihäiriöistä tai voimakkaasta kilpailujännityksestä?

Urheilijan arkeen ja kilpailukauteen mahtuu niin huippusuorituksia ja flow-tilassa liitelyä kuin epäonnistumisia ja loukkaantumisia. Urheilun parissa korostuvat tunteiden ailahtelut laidasta toiseen; koetaanhan omassa lajissa niin elämän parhaita hetkiä kuin karvaimpia pettymyksiä. Pelissä on paljon.

Etenkin kilpailutilanteessa parhaimpaan vireys- ja mielentilaan pääseminen ei ole aina helppoa, eikä synny itsestään. Tästä johtuen epämiellyttävien tunteiden, fyysisten tuntemusten ja uhan kokemusten sääteleminen ja työstäminen jo etukäteen on ensiarvoisen tärkeää, jotta urheilija pystyy saamaan itsestään kilpailutilanteessa irti kaiken sen, johon fyysisesti tietää pystyvänsä. Tutkimusten mukaan menestyneet urheilijat käyttävät psyykkisiä taitoja useammin kuin vähemmän menestyneet kollegansa.

Olitpa sitten nuori, urheilu-uralle tähtäävä aloittelija tai kenttien kokenut konkari niin psykologisen puolen huomioon ottaminen urheilumenestyksen takaamiseksi on nykypäivää. Puuttuuko tämä pala sinun paketistasi?

Psykicksin vastaanotolla voit tavata urheilupsykologia joko yksin, läheisesi tai valmentajasi kanssa. Tavoitteena on kehittää psyykkisiä taitoja ja ominaisuuksia yksilöllisesti toiveidesi ja tarpeidesi mukaan. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Vastaanotolle voi tulla kaikenlaisten urheiluun ja elämään liittyvien kysymysten ja asioiden kanssa. Käynnit voivat sisältää esimerkiksi rentoutumisen ja vireystilan säätelyn opettelua, mielikuvaharjoittelua, kisarutiinien tai itseluottamuksen rakentamista, tunne- ja tietoisuustaitojen opettelua, tavoitteen asettelua tai stressinhallintaa.

Työskentely voi tapahtua vastaanotolla tai vaihtoehtoisesti urheilijan harjoituksissa tai kilpailuissa. Tapaamisia voi olla yksi tai useampia. Mahdollisuus on myös sopia pidemmästä yhteistyöstä, jolloin urheilupsykologi voi liittyä mukaan urheilijan valmennustiimiin.

KUNTOILIJAT

_DSC0022-2

Mistä löytyy motivaatio liikkeelle lähtemiseksi? Katosiko liikunnasta ilo? Kuntoudutko vammasta yrittäen sopeutua oman kehon asettamiin rajoitteisiin? Kenties vain yrität elämäntapamuutosta yksin vailla tukea?

Näistä ja monista muistakin liikkumiseen liittyvistä psyykkisistä haasteista eteenpäin pääsemiseksi kukatahansa tarvitsee joskus ulkopuolista, ammattitaitoista tukea. Jo muutama käyntikerta urheilupsykologin vastaanotolla voi jäsentää ja raivata esteitä liikkumisen tieltä.

Urheilupsykologin vastaanotolle voit tulla kaikenlaisten liikuntaan ja elämään liittyvien kysymysten ja asioiden kanssa. Työskentelyn tavoitteena on lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia, jossa elämänlaatua parantava liikunta on tärkeä osa kokonaisuutta.

Psykicksin vastaanotolla keskustelut ovat luottamuksellisia. Tapaamisia voi olla yksi tai useampi. Tukea voit saada esimerkiksi rentoutumisen ja stressinhallinnan opetteluun, sopivien liikuntatavoitteiden asettamiseen ja niissä pysymiseen, negatiivisten liikuntaan liittyvien ajatusmallien murtamiseen ja liikuntaan liittyvien tunteiden tunnistamiseen, itseluottamuksen vahvistamiseen ja rohkaistumiseen liikunnan pariin.

Liikunnan ilo kuuluu kaikille!

Ota yhteyttä rohkeasti joko puhelimitse tai yhteydenottolomakkeella. Ajanvarauskalenteriin pääset klikkaamalla tästä.

URHEILUSEURAT

seurat

Seurassanne kasvaa niin menestyneitä kilpailijoita kuin tulevia urheilijan alkuja ja lupauksia, mutta onko valmennuksessa keskitytty tähän asti pääosin vain lajitaitoihin, fyysisten suoritusten hiomiseen ja harjoitteluun?

Urheilupsykologisen perustietämyksen huomioiminen ja käyttöönottaminen osana valmennusta on tulevaisuuden tie urheilijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Etenkin lapsilla ja nuorilla on hyvät valmiudet oppia psyykkisiä taitoja. Heille ei ole ehtinyt kehittyä vakiintuneita ajattelumalleja ja siten heidän on helppo oppia uusia taitoja ja tapoja.

Haluaako seuranne panostaa menestystä tavoittelevien urheilijoiden tai nuorten harrastajien psyykkisiin valmiuksiin? Urheilupsykologisia keinoja ovat esimerkiksi tunnetaitojen opettelu, rentoutumisen harjoittelu ja oman vireystilan tietoinen säätely.

Ota yhteyttä, ideoidaan yhdessä millaisesta palvelusta juuri teidän seuranne hyötyisi. Mahdollisia yhteistyömuotoja voivat olla:

  • Luennot liittyen johonkin urheilu- ja liikuntapsykologian aihekokonaisuuteen
  • Pienryhmässä rentoutumistaitojen opettelu ja harjoittelu tms.

VALMENTAJAT

kebne

Haluatko tehdä laadukasta työtä ja kasvattaa ammatillisia valmiuksiasi?

Urheilupsykologi voi tukea sinua työnohjauksellisin keinoin tavoitteena työn tekemisen laadun varmistaminen ja jaksamisen tukeminen. Urheilupsykologin vastaanotolla sinulla on mahdollisuus purkaa omia tuntojasi, etsiä uusia näkökulmia tai uudistaa omaa tietotaitoa ja työkäytäntöjä luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa.

Työnohjaus voi olla myös puhtaasti konsultaatiotyylistä niin kutsuttujen tapausten tutkimista. Tapauksilla viitataan esimerkiksi urheilijan tilanteeseen tai yksittäiseen tapahtumaan, jota valmentaja haluaa käsitellä.